Støv kan være en medvirkende faktor til dårlig helse og sikkerhet. For det første kan det føre til ubehag og puste-relaterte gener, men det viser seg også å være en aktiv kilde til forurensning som skitt, bakterier og virus bindes til støvpartikler. Støvbindende produkter kan her være effektiv i å holde støv-aktivitet i luften ned.