Bygg og overflatevedlikehold krever en rekke spesialiserte produkter for behandling av tak, facilitites, mur og asfalt eller betongoverflater.