Kalsium er en slags alkalisk stoff, og derfor er nøytralisert når det kommer i kontakt med avkalking (syre). Denne kjemiske prosess innebærer at det kan være nødvendig at agenten har definerte attributter!