Kalsium er en slags alkalisk stoff, og derfor er nøytralisert når det kommer i kontakt med avkalking (syre). Denne kjemiske prosess innebærer at syren ikke skal bli for sterk på inventar, komponenter, etc.