Oljer forbedre dieselmotor med tillegg av diesel additiv eller vedlikehold motorsag med smøreolje.