Cerox Plus

TYPE
Surt Skumrengjøringsmiddel

BRUKSOMRÅDE
CEROX PLUS er et sterkt surt skumrengjøringsmiddel, som brukes til periodisk avkalkning av alle overflater, som tåler sure produkter. Produktet inneholder en stor mengde fosforsyre og er derfor effektiv overfor tykke kalkbelegninger. CEROX PLUS danner et tett og stabilt skumlag.

DOSERING
Bruksoppløsning: 2-5% (vektprosent).
Temperatur: 5-60°C. Ved høyt proteininnhold, ikke over 40°C.
Kontakttid: 5-20 minutter.
La ikke skummet tørke inn.
Etter avslutning av rengjøring skal alle flater, som senere kommer
i kontakt med næringsmidler, skylles grundig med rent vann.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning
Brochure