Grease Stopper

Type
Flytende bakterieholdig avløpsprodukt primært til fettutskillere.

Bruksområde
Anvendes til forebyggende vedlikehold av avløp, avløpssystemer, vannlåser og fettutskillere.

Bruksanvisning
Brukes ufortynnet. Kan tilsettes manuelt eller ved bruk av et automatisk doseringssystem
Fettutskiller:
Tøm fettutskilleren. Tilsett startdosen (poding) direkte til fettutskilleren. Anvend 1,5 liter pr m3 volum av fettutskilleren. Deretter vedlikeholdes med daglige tilsetninger, se tabellen under.
Avløp:
Dosering til avløp og avløpssystemer med normale rørdimensjoner:
Startdosen (poding): 200 ml den første uken. Vedlikeholdsdose: 100 ml pr. uke.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning
Brochure