Quick Drain

Type:
Høykonsentrert syrebasert flytende avløpsåpner.
KUN TIL PROFFESJONELT/INDUSTRIELT BRUK.

Bruksområde
:
Brukes til svært tilstoppede avløp. Et etsende og meget effektivt produkt – overhold derfor alltid følgende sikkerhetsforeskrifter:
• Bruk alltid vernebriller/ansiktsskjerm og hansker
• Ikke bruk produktet dersom det finnes rester av andre avløpsåpnere (f.eks. syre-, alkali- eller klorholdige) i avløpet/vannlåsen.
• Ved kontakt med vann og organisk materiale utvikles kraftig varme – unngå innånding av dampene – sørg for god utluftning.
• Overdosering kan gi støtkoking/tilbakeslag – len deg derfor aldri over avløpet.
• Overdosering kan avgi så mye varme at plastrør kan ta skade.
• Hell aldri vann i produktemballasjen pga. fare for kraftig varmeutviklende reaksjon.
• Hold alltid emballasjen tett lukket og under lås når produktet ikke er i bruk. Bland aldri med andre kjemiprodukter.
• Kan brukes på stål-, støpejern-, bly-, og plastrør.
• Kan skade lettmetaller, kobber, messing, galvanisert jern, rustfritt stål, ikkesyreresistent emalje/fliser/plast, fleksible plastrør, marmor og forkrommede overflater.

Dosering:
• Håndvask/vannlås: 100-150 ml
• Gulvavløp/toalett: 250 ml

Bruksanvisning:

• Fjern vann stående i avløpet/vannlåsen.
• Tilsett QUICK DRAIN direkte og langsomt i avløpet/toalettet – bruk eventuelt en plastslange (for toalett) og trakt.
• Plasser deretter et plastspann el. over åpningen for å beskytte mot eventuell støtkoking/tilbakeslag.
• La virke i 5-10 minutter og skyll deretter rikelig med kaldt vann.
• Gjenta behandling om nødvendig.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad