Aqua-Lock

Type
Spærrevæske til toaletter, vannlåser, sluk og urinaler.

Bruksområde
Spesielt velegnet til avløp med lite vanngjennomstrømning og hvor det dermed er risiko for uttørking. Uttørking av vannlås er vanlig i lokaler som ikke benyttes ofte. For eksempel avløp i kjellere, på hotellrom, i tomme leiligheter/hus, hytter, berederrom, vifterom o.l.
Bemerk at høy romtemperatur og gulvvarme øker risikoen for uttørking.

Bruksanvisning
Gulvavløp: 3 dl - 5 dl AQUA-LOCK avhengig av avløpets størrelse.
Bemerk at store mengder vann, og vann med rengjøringsmiddel kan skylle vekk sperrevæsken og etterfylling av AQUA-LOCK er derfor nødvendig.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning
Brochure