Alka Cip

Type
Sterkt alkalisk lavtskummende rengjørings- og avfettingsmiddel.

Bruksområde

Til generell rengjøring og avfetting hvor det stilles store krav til effektiv sot-, diesel- og fettfjerning. For eksempel næringsmiddelindustri, storkjøkken, fiskeindustri, svømmehaller, kjølerum, fyrrom m.m.
Benyttes også til fjerning av harpiks fra hallgulv, sagblad, høvler, freser o.l. og kan med forsiktighet benyttes til rengjøring av aluminium.

Bruksanvisning

Beste resultat oppnås ved bruk av varmt vann.
Generell rengjøring og avfetting: Blandes i forholdet 1:1 - 1:20 med vann avhengig av skittenhetsgraden.
Harpiksfjerning på hallgulv: Legges ut med gulvvaskemaskin. Blandes i forholdet 1:40 med vann.
Harpiksfjerning på målrammer: Påføres med klut, svamp e. lign. Tørkes etter med fuktig klut.

EGENSKAPER
• Produktet er luktfri, lavtskummende og har en kraftig renseeffekt.
• Tilfredsstiller kravene til vaske- og avfettingsmidler i forskrifter om utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning