Ice Melt

Type
Issmeltemiddel.

Bruksområde

Egner seg til opptining av frosne takrenner og avløpsrør samt til fjerning av is i trapper, kjørebaner, på fortau, lasteramper, stillaser, betongdekke o.l. Brukes av brannvesen, transportselskaper, vaktmestere, entreprenører, taktekkere etc.

Bruksanvisning

Brukes i konsentrat.
Større mengder løs snø fjernes først.
Strøs deretter på overflaten med god spredning.
Smeltingen starter umiddelbart.

EGENSKAPER

• Skader ikke planter, gress, sement, asfalt, sko, bildekk o.l.
• Utvikler varme når det kommer i forbindelse med is og snø.
• Virker 20 ganger hurtigere enn salt og beholder sin virkning ved lave temperaturer helt ned til -45°C.
• Forsinker ny isdannelse.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning