Ice Melt Liquid Plus

Type
Flytende is- og snøsmeltemiddel.

Bruksområde

Fjerner is, snø og rim. Kan også brukes forebyggende. Brukes på veibaner, stier, parkeringsplasser, fortau, trapper, ramper o.l.

Bruksanvisning

Brukes i konsentrat. Ristes lett før bruk. Større mengder is og løs snø fjernes først. Påføres deretter med spredebom eller lavtrykksprøyte.

Veiledende dosering:
Forebyggende påføring mot rim, is og snø: 5-15 g/m2
Etter bortfeiing av snø: 15-40 g/m2
Overdosering kan gjøre overflaten glatt!

Følgende faktorer har innflytelse på doseringen:
Overflatetype: På porøse overflater som f.eks. grus og sand skal det normalt doseres mer, da produktet risikerer å dreneres bort.
Vindhastighet og temperatur: Ved sterk vind og lav temperatur skal det doseres mer, da overflaten kjøles ned.
Trafikktettheten: Jo mere trafikk, dess mer/oftere skal det doseres, da produktet ”kjøres av”.
Nedbør: Nedbør som kommer etter at produktet er påført, kan fjerne/vaske vekk produktet.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning