NatureSorb

Typ
Absorberingsmiddel bestående av tørket canadisk spaghnum (peat moss - torvmose).

Bruksområde

Absorberer olje (mineralsk og vegetabilsk), bensin, dieselolje, oppløsningsmidler, oljemaling, bekjempelsesmidler, blod, organiske kjemikalier m.m. Absorberer ikke vann.
Brukes av: Brannstasjoner, lufthavner, transportselskaper, bensinstasjoner, oljeindustrien, renseanlegg, mottakstasjoner for avfall, verksteder, havneområder, militæret, boligbyggelag, skadeservice
m.m. Brukes på fast underlag og direkte på vann.

Bruksanvisning

På land: Strø NatureSorb på væsken som skal absorberes. Vent noen minutter og kost opp. Evt overskytende NatureSorb kan kostes opp og brukes igjen.
På vann: Strø NatureSorb på væsken som skal absorberes. Vent til oljen/kjemikaliet er absorbert og fjern med løvrive eller spesialutstyr. NatureSorb absorberer ikke vann og kan holde seg flytende opp til 50 dager.

EGENSKAPER

• 100% naturprodukt.
• 1 liter NatureSorb absorberer ca 1 liter olje.
• Absorberer 2-3 ganger mer enn f.eks kattegrus.
• Suger ikke vann.
• Hurtigvirkende.
• Holder på den absorberte væsken.
• Riper ikke.
• Nesten ubegrenset holdbarhet ved tørr og lukket oppbevaring.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning