Handy Wipes Rough S

Type
Ekstra grove servietter for industriell håndrengjøring.
Bruksområde
Utmerket til ”ut i felten” bruk, da den rengjør hendene uten at man er avhengig av å bruke vann og såpe.
Et utmerket alternativ for servicefolk, entreprenører, håndverkere, bønder, sjåfører m.fl.

Bruksanvisning

Trekk opp servietten fra toppen av lokket. Lukk beskyttelseshetten etter bruk slik at ikke serviettene tørker ut. Kun for utvortes bruk. Unngå kontakt med øynene. Unngå kraftig oppvarming.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

EGENSKAPER
• Sterk serviett som er tilsatt en effektiv håndrens.
• Løsner og fjerner olje, fett, smuss, smøremidler, klebemidler, tjære, asfalt, voks, kullstøv, gressflekker m.m.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Brochure