Handy Wipes Des

Type
Effektive desinfeksjonsservietter til fjerning av uønskede mikroorganismer på rene hender.

Bruksområde

Brukes der det stilles store krav til hygienen, for eksempel næringsmiddelindustri, sykehus, alders- og sykehjem, drosjer, fysioterapeuter, treningsentre, leger og tannleger.

Bruksanvisning

Brukes på rene hender.
Serviettene er klare til bruk.
En til to servietter trekkes opp av boksen og gnis godt inn i hendene.
Lukk beskyttelseshetten etter bruk.
Skal ikke avskylles.
Må ikke brukes av eller på barn.

EGENSKAPER
• Inneholder glycerin og 80 % v/v alkohol.
• Er fri for triclosan.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning
Brochure