Graffiti Barrier Coating

Type
Anti-graffiti.

Bruksområde
Til behandling av utvendige, sugende, ru og glatte overflater, som tåler vann. Feks. betong, murstein, puss, skilt m.m.

Bruksanvisning
Påføring:
Overflaten rengjøres. Normalt er det tilstrekkelig å spyle med vann, bruk
evt en kost eller børste for å løsne fastgrodd smuss. La overflaten tørke.
Deretter påføres produktet med airless sprøyte, rull eller pensel. Tørketid ca.
6 timer ved +25°C og ca. 24 timer ved +15°C. Påfør ikke produktet dersom
det er utsikter til regn.

Dosering:
Sugende og ru overflater: Brukes ufortynnet.
Glatte overflater: Tynnes 1:1 med vann.
Påfør ca. 1 liter pr. 10 m2.
Fjerning av graffiti:
Overflaten påføres et alkalisk rengjøringsmiddel, feks Alka Foam uttynnet
1:20, la dette virke i 5-10 minutter og skyll av med høyttryksrenser.
Alternativt brukes varmtvannsrenser (60-70°C) uten rengjøringsmiddel.
Gjentatt behandling:
Etter fjerningen av graffiti gjentas behandlingen av overflaten. Senere bør
overflaten behandles ca. 1 gang pr år. Er overflaten utsatt for slagregn
(dvs kraftig, direkte regn) behandles oftere – typisk 2-4 ganger pr. år.
Den gamle behandling fjernes før behandlingen gjentas – se fjerning
av graffiti.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning