Øjenskyl

Type
Praktisk øyeskyll.

Bruksområde
Øyeskyll kan brukes til hurtig, effektiv og steril skylling av et irritert eller skadet øye for å hjelpe/minske skadene. Øyenskyll inneholder steril isotonisk saltvannsløsning (0,9% natriumkloridoppløsning).

Bruksanvisning
Fjern korken. Rett dysen mot det skadde øyet. Skyll øyet med sirkelbevegelser på ca. 10-20 cm avstand. Hold øyelokket oppe og blink ca. hvert 5. sekund. Start behandlingen raskest mulig etter uhellet.
Behandlingstid
Smuss: Skyll inntil fremmedlegemet/ubehaget er borte.
Syre: Skyll i minst 5-10 minutter. Kontakt lege. Skyll øyet under transporten.
Alkalier: Skyll øyet i minst 15-25 minutter. Søk straks lege. Skyll øyet under transporten.

EGENSKAPER
• Praktisk, håndterbart og effektivt middel til øyeskyll.

Mere Info:

Datablad
Arbeidsplassbruksanvisning