Salttabletter

Type
Salttabletter til bløtgjøring av vann ved oppvask.

Bruksområde
SALTTABLETTER anvendes med fordel i mindre, automatiske bløtgjørings-anlegg (ionbytteranlegg) med innebygget saltbeholder, idet disse anlegg er særlig følsomme for urenheter. SALTTABLETTER kan brukes i alle automatiske bløtgjøringsanlegg.

Brukes blant annet i tunnelmaskiner, entanksmaskiner på Hoteller, svømmehaller, restauranter, konferansesenter, tankstasjoner, kafèer, pleiehjem og andre steder, hvor der er behov for oppvask via oppvasksystem med saltbeholder.

Myndighetene har spesifikke krav til kalk og renslighet på oppvaskstasjoner.

Egenskaper:
Regenererer bløtgjøringsanleggets filter

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning