PAA Extra

TYPE:
Flytende surt desinfeksjonsmiddel på pereddikksyrebasis. Peredikkesyre     (50 g/kg)
BRUKSOMRÅDE:
Brukes til desinfeksjon av overflater og utstyr innenfor næringsmiddelindustri, farmasøytisk industri, landbruket samt transportsektoren. Kun til yrkesmessig brug/bruk. Les først vedlagte bruksanvisning.
EGENSKAPER:
PAA Extra er et bredspektret og hurtigtvirkende desinfeksjonsmiddel som inneholder 5 % pereddikesyre. Virker ved lave temperaturer og kan derfor brukes i kaldt vann. Pereddikesyre nedbrydes til vann, oksygen, eddiksyre og bioakkumuleres ikke. Produktet virker bakteriedrepende og soppdrepende.
BRUKSANVISNING:
Fjern all synlig smuss før desinfeksjon. Bruksoppløsning: 0,2-1%. Generell desinfeksjon av rengjorte overflater 1:200 (0,5 %). Desinfeksjon av porøse overflater som betong, treverk samt ytstyr, bøtter, verktøy, støvel- og klovbad 1:100 (1%). Virkningstid: 5-15 minutter. Unngå at produktet kommer i direkte kontakt med dyr. Overflater som etter desinfeksjon kommer i kontakt med næringsmidler, skal skylles grundig med drikkevann. Den desinfiserte overflaten kan tas i bruk umiddelbart etter desinfeksjon/skylling.
OPBEVARING:
Opbevares i tettlukket originalemballage på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Må ikke oppbevares og brukes i nærheten av nærings- og nydelsesmidler, fòr/foderstoffer, legemidler o.l. Opbevares adskilt fra: Klor og Baser. Oksiderende materiale. Holdes adskilt fra brannfarlig/brandfarligt og brennbart materiale. der. 

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad