Lube Grease Spray

Produktbeskrivelse
Lube Grease Spray er et mineraloljebasert smørefett, litiumbasert. Produktet tåler høye temperaturer og inneholder også et rusthindrende middel. Ettersom fettet ikke renner ved påføring, er det spesielt anvendelig der det er vanskelig å komme til med konvensjonelle smøremidler. For eksempel, lenkearmer, kjeder, glidebaner m.m.

Bruksanvisning

Rist boksen godt før bruk. Trykkbeholder må ikke utsettes for temperaturer over +50°C.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning
Brochure