Molyslip LQG

Produktbeskrivelse
MOLYSLIP LQG er et penetrerende smøremiddel som gir en langtidsvirkende smørefilm, reduserer friksjon og slitasje uten å tørke ut. MOLYSLIP LQG er lett å påføre og ”kryper” inn på steder hvor det er vanskelig å komme til, uten å dryppe eller renne, slik som konvensjonelle smøreoljer. MOLYSLIP LQG har meget god bestandighet mot atmosfærisk påvirkning.

Bruksanvisning
Rist boksen godt og appliser MOLYSLIP LQG på alle detaljer hvor man vil oppnå en langvarig smøring.
Trykkbeholder må ikke utsettes for temperaturer over +50°C, dette gjelder også tom beholder.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning
Brochure