Molyslip Copaslip

Produktbeskrivelse
COPASLIP er et høytemperatur spesialfett som gir en optimal og varig beskyttelse mot korrosjon, erosjon, oksidasjon og sammensveising av flater som utsettes for store trykk og høy varme.
Å bruke COPASLIP innebærer en tidsbesparing, ingen avdratte bolter, skruer eller andre skadede deler. COPASLIP anbefales til alle skrue/boltforbindelser, til ventiler, justeringsskruer, flenser, topplokksbolter, kjeder etc. COPASLIP er bestandig mot syrer, vann, damp og varme.

Bruksanvisning

Rengjør flatene for skitt og smuss, appliser COPASLIP på de utsatte delene og monter sammen. COPASLIP finnes i 0,5 kg boks og på 100 g tube.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning
Bruksanvisning