Alzico Anti Seize

Produktbeskrivelse
Monteringspasta. Smører og beskytter mot korrosjon, slitasje og fastbrenning.


EGENSKAPER
• Brukes til høytbelastede statiske og langsomtgående emner
• Brukes på stål, jern og støpejern
• Beskytter mot oksidering og kaldsveising
• Motstandsdyktig overfor vann (kaldt, varmt, saltvann)
• Temperaturområde -180°C til +1200°C
• NLGI 1
• God vedheft
• Langtidsvirkende
• Lett å demontere
• Syntetisk baseolje
• Inneholder kobber, aluminium og zinkoksyd
• Inneholder ikke bly, svovel eller halogenforbindelser.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning
Bruksanvisning