Scantech Dry Seal

Produktbeskrivelse
Vannbasert tetningsveske med PTFE. Benyttes til forbehandling av bolter og rørgjenger. Gir effektiv vibrasjonssikring og tetting overfor drivstoffer, smøremidler, kjølemidler og gasser. Gjør det enkelt å oppnå det ønskede tiltrekkingsmoment og gir en lett demonterbar vibrasjonssikring.

Bruksanvisning

Påføres manuelt eller automatisk med etterfølgende tørking. Produktet bør ikke omrøres eller ristes 24 timer før bruk - dette for å unngå punktkorrosjon som følge av luftbobler. For optimalt resultat bør emnene forvarmes til 40°C og tørkes ved 65°C. Påføres gjengene i en lengde tilsvarende til emnets diameter. Gjengene fylles med 65-70% av deres kapasitet. På små/fine gjenger kan produktet med fordel fortynnes med vann for at sikre korrekt utfylling.
1. Påfør et jevnt lag på gjengene – unngå å påføre produktet på de første 2–3 gjengerunder.
2. Tørking ved romtemperatur: ca. 24 timer. Støvtørr etter ca. 1 time.
3. Tørking i ovn: Benytt luftsirkulering – optimale tørkebetingelser er 30 minutter ved 65°C. Benyttes lavere tørketemperatur kreves lengre tørketid.
4. Sørg for at emnene er tilstrekkelig tørre før lagring.

De behandlede emnene kan oppbevares i minst 2 år før montering. Oppbevares tørt og kjølig.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning
Bruksanvisning
Brochure