Scantech Fastfix Clear 2K

Produktbeskrivelse
En to-komponent tiksotropisk lim i dobbel patron som gir en dryppfri påføring, både ved påføring horisontalt og vertikalt. Fastfix Clear 2K er mekanisk justerbar og sikrer en klar liming av PMMA. Produktet besitter en ekstrem slagkraftmotstand og har en god kjemisk motstandskraft overfor vann, brennstoff, løsemidler, kjemikalier m.m.

Bruksanvisning
(1) Overflaten skal være ren, tørr og fettfri (bruk f.eks. Scantech Allround Cleaner)
(2) Påfør stempelet, fjern korken og sett på mixerøret. Kassér den første centimeter av materialet.
(3) Påfør FastFix Clear 2K på en av de to flatene og sett delene sammen innen 1 minutt.
(4) Etter påføringen har du 5-60 sekunder for posisjonering (avhengig av materiale). Etter 24 timer vil den nå full styrke.
(5) Oppbevar hylsteret kjølig og tørt. Holdbarhet 12 mnd.

Hvorfor Fastfix?
Det spesielle med Fastfix Clear 2K er at det er en 2-komponent cyanoakrylatlim, hvor aktivatoren blir tilsatt automatisk. Kombinert med mikserrøret, sikrer det at det er mulig å lime på åpne flater uten bruk av separat aktivator. Fastfix Clear er velegnet til å fylle ut med og kan brukes til de fleste plastmaterialer, men også tre osv. Produktet herder raskt mellom 2 flater og relativt hurtig på åpne overflater.

Mere Info:

Datablad
Arbeidsplassbruksanvisning
Brochure
SDS komp. 1
SDS komp. 2
Video 1