Scantech Fix All

Produktbeskrivelse
MS polymer innholder ikke løsemidler. Brukes til liming og fuging når det stilles store krav til vedheftningsevne, fleksibilitet og styrke. Brukes på alle byggematerialer som metall, tre, tegl, betong, marmor, kork, glass, fliser, PVC, PU, mineralull, porselen. Kan brukes på fuktige overflater og kan overmales etter herding. Inneholder ikke isocyanater. UV bestandig.
God motstandsdyktighet overfor vann, alifatiske oppløsningsmidler, olje og alkali/baser. Bør ikke brukes med aromatiske oppløsningsmidler, konsentrerte syrer og klorerte hydrokarboner.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning
Brochure