Scantech 610

Produktbeskrivelse
SCANTECH 610 er en ekstremt høytlåsende og penetrerende låsevæske for hurtig og sikker låsing av bolt/mutter, lagre og gummipakninger. Detaljer som monteres med SCANTECH 610 kan oppnå en strekkfasthet som er større enn en perfekt utført presspassning. Den totale kontakten mellom flatene forhindrer korrosjon og gir en jevn fordeling av belastningen. Herder også på oljete flater.

Bruksanvisning
Ingen forbehandling kreves ved montering av metalldelene. Påfør SCANTECH 610 og monter som vanlig. Ved montering av plast, polyester og nylon må overflatene rengjøres nøye, samt behandles med primer/aktivator. (SCANTECH AKTIVATOR A 2000).

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning
Bruksanvisning
Brochure