Seal

Type
Lakk- og støvbinder til betong.

Bruksområde

Brukes til lasteramper, garasjer, inn- og utkjøringsramper, lager- og industrigulv, ganger, staller, fjøs o.l.

Bruksanvisning
Klar til bruk.
Forbehandling: Overflaten skal være helt tørr og ren før påføring, og betongen skal være ferdigherdet.
Påføring: Med malerrull eller myk kost i 2-3 strøk med 4 timers mellomrom, men påfør aldri mer enn betongen kan absorbere.
Brukt utstyr rengjøres med White Spirit.
Dekkevne: 10-12 m2 pr. liter pr. strøk.
Det behandlede området kan åpnes for fotgjengere etter 4 timer og for kjøretøyer etter 12 timer.
Full styrke oppnås etter 4 døgn.
Må ikke brukes ved temperaturer under +7°C og ikke over +38°C.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning