Seal Extra

Type
Upigmentert, acrylbasert betongforsegler.

Bruksområde

Brukes til forsegling av både ny og gammel betong.
Bruksområdene er: Lasteramper, garasjer, lager- og industrigulv, bilverksteder, fjøs, stall og o.l. Anbefales også på gulv og overflater som utsettes for ekstreme kjemiske og mekaniske belastninger.
YL-gruppe 5.

Bruksanvisning

Ferdig til bruk. Ved påføring MÅ det brukes åndedrettsutstyr/friskluftmaske og sørg for god ventilasjon.
Overflaten skal være helt tørr og ren før påføring. Betongen skal være ferdigherdet.
Påføring: Bruk malerrulle eller myk kost/pensel i 1-3 strøk, avhengig av betongens absorberingsevne. 2 strøk anbefales, men påfør aldri mer enn betongen kan absorbere. Tørketid er 2-4 timer mellom hvert strøk avhengig av gulvtempraturen. På forbrett og rundt forautomater anbefales minimum 2 strøk.
Det behandlede område kan åpnes for fotgjengere etter 6 timer, kjøretøy/dyr etter minimum 24 timer.
Høy luftfuktighet og gulvtemperatur under +15ºC forlenger tørketiden.
Brukt utstyr rengjøres med tynner eller xylen.
Dekkevne: 9-12 m² pr. liter avhengig av overflatens absorberingsevne.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning