Foam Additiv PAA 5

Type
Skumadditiv til utvalgte rengjørings- og desinfeksjonsmidler.

Bruksområde
Anvendes til de nevnte produkter i de tilfelle hvor skumeffekten
ønskes øket.

Bruksanvisning
Bland FOAM ADDITIVE PAA5 fra 2-10% med det ufortynnede rengjørings/
desinfeksjonsmiddel
Eksempel med 10% dosering: Til 5 liter ufortynnet PAA 5 skal det tilsettes 0,5 liter
FOAM ADDITIVE PAA5.
Deretter fortynnes dette ut igjen til den ønskede konsentrasjon, og
blandingen kan påføres med skumutstyr o.l.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad