Udder Des 1:4 Jod

Type
Konsentrert desinfiserende PVP-jodbasert spenedyppningsmiddel/spenespray.

Bruksområde

Desinfeksjon av jur.

Bruksanvisning

Fortynnes alltid med rent vann før bruk. 1 del UDDER DES 1:4 JOD tilsettes 4 deler vann.
Dette blandingsforhold må ikke fravikes.
Kan sprayes eller dyppes på umiddelbart etter melking.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad