MC Acid Plus

Type
Surt rengjøringsmiddel basert på salpetersyre/fosforsyre.

Anvendelsesområde
Vask/rengjøring av melkeanlegg og kjøletanker. Brukes til alle anlegg også AMS. Kan også brukes som surt rengjøringsmiddel ved vekselvask.

Brugsanvisning
• Skyll anlegget/tanken med lunkent vann til alle melkerester er fjernet
• Vask anlegget/tanken med varmt vann tilsatt MC ALKA CIP eller MC ALKA CL. Vasketid 5-10 minutter. Sluttemperatur min. 41°C
• Tøm anlegget/tanken for vaskeoppløsningen
• Skyll anlegget/tanken med kaldt drikkevann
• Vask anlegget/tanken med kaldt vann tilsatt 0,5 dl MC ACIS PLUS pr 10 liter vann. Vasketid 5-10 minutter
• Tøm anlegget/tanken for vaskeoppløsningen
• Skyll anlegget/tanken med rent drikkevann umiddelbart før neste melking.

Må ikke blandes med klorholdige produkter. Etter endt rengjøring skal alle overflater, som kommer i kontakt med næringsmidler, etterskylles med rent drikkevann. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, dyrefor, legemidler og klorholdige produkter. Må kun oppbevares i originalemballasjen.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning