Hansker for riktig oppgave: Montering hansker, arbeidshansker, sveisehansker, pakking hansker, etc.