For smøring av lagre og deler som utsettes for høye temperaturer.